Xiaoyu TEKKEN 7 Frame Data

  • Yazdır

Basic Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
1 h 7 10 +1 +8 +8  
2 h 8 10 -2 +6 +6  
3 h 20 14~15 -7~-6? KND KND Tail spin
4 h 15 11 -3 +8 Launch (JG?)  
b+1 m(RDS) 10 8~12(b) -12~-8 -1~+3 (+1) -1~+3 (+1)  
b+2 m 13 15b -6 +5 +5 Homing
b+3 h 22 18b -4 +7s KND  
b+4 m 14 13~15 -11~-9 0~+2 0~+2  
f+1 h 7 10 +1 +8 +8  
f+2 m 12 16 -7 +4 +4  
f+3 m 14 16 -9 +2 +2  
f+4 h 23 20 0 KND KND Tail spin, Homing
f, F+1 m 19 15(16~) -11 0s 0s  
f, F+2 m 12 15(16~) -5 +6 +6  
f, F+3 m 13 14b(15~) -5 +6 +7y  
f, F+4 m (TJ) 25 24(25~) +1 KND KND Rage art
d+1 mmm 7,7,7 17~18, 21~23, 28~32s -7~-3 +4~+8s +4~+8s  
d/b or d+2 Sm (TC) 8 11s(cs4) -4 +7 +7  
d+3 l (TC) 12 14 RC -12 -3 +1  
d+4 l (TC) 7 12 RC(cs6) -13 -2 -2  
d/b+1 m 30() 18 -9 KND KND  
d/b or d+2 Sm (TC) 9 11s(cs4) -4 +7 +7  
d/b+3 l(!) 0 15 +2 +2s +2s  
d/b+4 l 12 18 -12 +7s KND  
FC+1 Sm (TC) 5 10s -5 +6 +6  
FC+d/b or d+2 Sm (TC) 8 11s -4 +7 +7  
FC+3 l (TC) 11 15~16s -13~-12? -2~-1? -2~-1?  
FC+d/b or d+4 l (TC) 10 12s -15 -4 -4  
WS+1 m 12 11~12 -4~-3 +7~+8 +7~+8  
WS+2 m 17 13~15b -4~-2 +7~+9 Launch (JG?)  
WS+3 m 22 22~23 +1~+2 +6~+7s (KND) KND  
WS+4 m 20 11 -10 KND KND  
d/f+1 m (TC)(RDS) 15 14b(cs6) -4 +7 +7  
d/f+2 m 15 15 -6 +5a +5a  
d/f+3 h 23 20? -8 KND KND Power crush
d/f+4 m 12 12 -4 +7 +7  
u/b+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3  
u or u/f+1 l (TJ)(AOP) 15 33? -8 +9s +9s  
u/b or u or u/f+2 h 17 15 -12 +9 GB +9 GB  
u/b+3 m 11 16 -13 -1 -1  
u+3 m 15 16 -13 KND Launch (JG?)  
u/f+3 m 13 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/b+4 m (TJ) 15 15 -19 -8 -8  
u+4 m (TJ) 22 23~24 -7~-6 +4~+5s KND (+4~+5s)  
u/f+4 m (TJ) 23 23~24 -3~-2 +8~+9 OC KND  
SS+1 h 7 10(11~) +1 +8 +8  
SS+2 h 8 10(11~) -2 +6 +6  
SS+3 l (TC) 23 27(36~) -23 KND KND Homing
SS+4 l (TC) 19 18~19s (27~) -13~-12 -2~-1 KND  
RDS 1 m 17 16 -5 +4 CS  
RDS 2 h 9 12b 0 +6 +6  
RDS 3 m (TJ) 25 18~19b -19~-18 KND KND  
RDS 4 m 17 13~14 -18~-17 Launch (JG?) Launch (JG?)  
RDS b+3 h 25 10 -8 KND KND  
RDS d+1 or 2 Sm 10 10s -2 +9 +9  
RDS d+3 l 10 16 -12 +7s +7?s  
RDS d+4 l 19 23s -24? 0?s KND  
RDS d/b or d/f+4 l(!)(RDS) 0 15 +2 +2 OC +2 OC

Special Moves

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame Notes
in rage b+1+2 or WS?b+1+2 AOP b+1+2 m 55 20 pc8~17 -27 KND KND Rage art
in rage RDS d+3, 3+4 l, m, (Special) 7,10 js11~ -4~-3 KND KND Rage art, Tail spin
1 h 7 10 +1 +8 +8  
1, 2 h, h 7,8 10 -1 +5 +5  
1, 2, 1 h, h, m 7,8,20 10 -9~-8 KND KND  
1, D+2 h, m 7,10 10 -4~-1 +7~+10 +9~+12  
1, d+2 h, m(RDS) 7,10 10b -3~0 +8~+11 +10~+13  
1, d+2, 1+2 h, m, m 7,10,24 10 -12~-10 CS CS  
2 h 8 10 -2 +6 +6  
2, 1 h, m(RDS) 8,10 10b -4 +7 +7  
2, D/F+1 h, m 8,10 10 -4 +7 +7  
3 h? 20 14~15 -7~-6 KND KND Tail spin
4 h 15 11 -9 +8 Launch (JG?)  
4~3 m (TJ) 23 23~25s (24~) js10~ -1~+1s +3~+5s KND  
4~3, d+1+2 m (TJ), (Special) 23 23~25 (24~) js10~ 0~+2s +4~+6s KND  
1+2 m 24 20~21 -7~-6 CS CS  
3+4 or u+3+4 (Special)(Absorbs 1 h/m hit)   2~10   (+5b)    
d+3+4 (Special)(Absorbs 1 h/m hit)   2~10   (+5b)    
f+2 m 12 16~17 -7~-6 +4~+5 +4~+5  
f+2, 1 m, h 12,14 16~17 -3 +8 +10  
f+2, 1, 4 m, h, m 12,14,20 16~17 -12~-11 KND KND Tail spin
f+3 m 14 16~18 -9~-7 +2~+4 +2~+4  
f+3, 1 m, m 14,8 16~18b -4~-2 +7~+9 +7~+9  
f+3, 1, 1+2 m, m, mm 14,8,6,20 16~18 -12~-11 +7~+8s +7~+8s  
f+4 h 23 20~21 0~+1 KND KND Tail spin, Homing
f+1+2 m 25 12~13 -16~-15 KND KND  
f+3+4 (Special)   s        
f+3+4, 3+4 (Special), mmm (TJ) 8,8,14 20~21, 28~29, 37~40s (46~) js23~ -13~-10 +6~+9 +6~+9  
f+3+4, 3+4 (second and third hit miss) (Special), m 8 20~21 (46~) -46 -35 -35  
f+3+4, d+1+2 (Special), (AOP)   20~21 (46~)        
d/f+1 m (TC)(RDS) 15 14b cs6~13 -4 +7 +7  
D/F+1 m (TC) 15 14 cs6~13 -4 +7 +7  
d/f+2 m 15 15 -6 +5a +5a  
d/f+2~1 mm 8,12 15~16, 22~23 (15~16) -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d/f+2~1 (Second hit only) m 12 22~23 -12~-11 Launch (JG?) Launch (JG?)  
d/f+3 h 23 23~24 pc8~22 -8~-7 KND KND Power crush
d/f+4 m 12 12 -4 +7 +7  
d+1 mmm 7,7,7 17~19, 21~23, 26~32s -9~-3 +2~+8s +2~+8s  
d+1 (Third hit miss, Second hit only) mm 7,7 17~19, 21~23s -14~-12 -3~-1s -3~-1s  
D+1 mmm, (AOP) 7,7,7 17~18, 21~23, 26~32s -13~-7 -2~+4s -2~+4s  
D+1 (Third hit miss, Second hit only) mm, (Special) 7,7 17~18, 21~23a -18~-16 -7~-5s -7~-5s  
d+3 l (TC) 12 14s cs6~ -12 -3 +1  
d+3, 4 l (TC), h 12,21 14 6~ 0~+1 KND KND  
d/b+1 m 30 18 -9 KND KND  
d/b+3 l(!) 0 15 +2 +2s +2s  
d/b+4 l 12 18 -12 +7s KND  
b+1 m(RDS) 10 8~13(b)   +1 +1  
B+1 m 10 8~13 -12~-7 -1~+4 -1~+4  
b+2 m 13 15~16b -6~-5 +5~+6 +5~+6 Homing
b+2, 2 m, l? 13,10 15~16b -8~-6 +3~+5 +3~+5  
b+3 h 22 18~19b -4~-3 +7~+8s KND  
b+4 m 14 13~15 -11~-9 0~+2 0~+2  
b+4, 4 m, h 14,17 13~15 -11~-10 +12kg +12kg Tail spin
u/b+3+4 m (TJ) 23 22~24 js18~ -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u/b+3+4, d+1+2 m (TJ), (AOP) 23 22~24 js18~ -19~-17 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u+1+2 mm 5,5 16~18, 22~24s -11~-9 0~+2s 0~+2s  
u+1+2, 2 mm, m 5,5,12 16~18, 22~24 -12 -1 -1  
u+1+2, 2, 1 mm, m, m 5,5,12,20 16~18, 22~24 -12~-11 KND KND  
u+1+2, 2, 1, b (Cancel) mm, m, (RDS) 5,5,12 16~18, 22~24b -19 -8 -8  
u+1+2, 3+4 mm 5,5 16~18, 22~24 -16~-14 -5~-3s -5~-3s  
u or u/f+1 l (TJ), (AOP) 15 33~35 js9~23 -7~-5 +10~+12s +10~+12s  
u/b+3 m 11 16~17 js9~ -13~-12 -1~0 -1~0  
u+3 m 15 16~17 js9~ -13~-12 KND Launch (JG?)  
u/f+3 m 13 16~17 js9~ -13~-12 Launch (JG?) Launch (JG?)  
u+4 m (TJ) 20 23~26 js9~ -7~-4 +4~+7s KND (+4~+7s)  
u/f+4 m (TJ) 23 23~26 js9~ -3~0 +8~+11s KND  
u/f+4, D m (TJ) 23 23~26s js9~ -7~-4 +4~+7s KND  
u/f+4, d+1+2 m (TJ), (AOP) 23 23~26 js9~ -9~-6 +2~+5s KND  
u/f+1+2 m (TJ) 23 26~27 js9~ +3~+4s +7~+8s KND  
u/f+1+2, B m (TJ)(RDS) 23 26~27b js9~ +3~+4s +7~+8s KND  
u/f+3+4 mmm (TJ) 8,10,12 16~17 ,27~28, 36~37(b) js9~ -3~-2 KND KND  
u/f+3+4 (Third hit miss) mm (TJ) 8,10 16~17 ,27~28(b) js9~ -21~-20      
f, F+1 m 19 15(16~) -11 0s 0s  
f, F+1, D m, (AOP) 19 15(16~) -5 +6s +6s  
f, F+1, 3 m, h 19,20 15(16~) -1~0 KND KND  
f, F+1, 4 m, m 19,20 15(16~) -12~-11 KND KND  
f, F+2 m 12 15(16~) -5 +6 +6  
f, F+2, 1 m, m 12,20 15(16~) -12~-11 KND KND  
f, F+2, 1, b (Cancel) m, (RDS) 12 15b(16~) -19 -8 -8  
f, F+3 m 13 14~15b (15~) -5~-4 +6~+7 +7~+8y  
f, F+4 m (TJ) 25 24(25~) js9~20 +1 KND KND  
f, F+4, When guarded4 m (TJ), (Special)   24(25~) 9~20 +5      
f, F+1+2 m 12 14~16 (15~) -9~-7 +5~+7 +5~+7  
f, F+1+2, 1+2 m, m 12,21 14~16 (15~) -8~-7 +5~+6s KND  
f, F+3+4 m (TJ) 25 37~45
~js9~
-5~+3 KND KND  
f, f, f+3 m (TJ), (Special) 20 23~30 (26~) js3~ +7~+14g KND KND  
WS+2 m 17 13~15b -4~-2 +7~+9 Launch (JG?)  
WS+2, b or f m 17 13~15 -6~-4 +5~+7 Launch (JG?)  
WS+2* m 20 22b -3 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+2*, b or f m 20 22 -5 Launch (JG?) Launch (JG?)  
WS+3 m 22 22~23 +3~+4s +6~+7s (KND) KND  
WS+4 m 20 11~13 -10~-8 KND KND  
WS+b+4 or QCB+4 h 20 14~16 -4~-2 +1~+3 CS  
FC+3 l (TC) 11 15~17s cs1~ -15~-13 -4~-2 -4~-2  
FC+3, 2 l (TC), h 11,6 15~17 1~b 0 +7 +7  
FC+3, 2, 1 l (TC), h, h 11,6,6 15~17 1~ -1 +6 +10  
FC+3, 2, 1, 4 l (TC), h, h, m 11,6,6,12 15~17 1~ -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)  
FC+d/f+2 l (TC) 10 19s cs1~ -17 -6 -6  
FC+d/f+2, D/F l (TC)(RDS) 10 19bs cs1~ -8 +3 +3  
FC+d/f+2, 1 l (TC), l (TC) 10,14 s cs1~ -11 0 0  
FC+d/f+2, 1, D/F l (TC), l (TC)(RDS) 10,14 bs cs1~ -8 +3 +3  
FC+d/f+4 l (TC), (AOP) 10 18~20 cs1~ -7~-5 +4~+6 +4~+6  
FC+d/f+4, 4 l (TC), l (TC) 10,10 s cs1~ -6~-4 +5~+7 +5~+7  
SS+3 l (TC) 23 27~28 (36~) cs6~ -23 KND KND Homing
SS+3, d+1+2 l (TC), (AOP) 23 27~28 (36~) cs6~   KND KND Homing
SS+3, b (Cancel) (RDS)   bs        
SS+4 l (TC) 19 18~19s (27~) cs6~ -13~-12 -2~-1 KND  
1+3+4 (Special) (TJ)   18~19 (27~) 6~        
2+3+4 (Special)   18~19 (27~) 6~        
d/b+1+2 (SSR) (HYP)   18~19 (27~) 6~        
u/b+1+2 (SSL) (HYP)   18~19 (27~) 6~        
HYP 1+2 (HYP)   18~19 (27~) 6~        
HYP 1+4 (Special), Parry   18~19 (27~) 6~   +5    
HYP 2 (After on step) m(HYP) 25 22(42) -4 KND KND  
HYP 2 (After two step) m(HYP) 30 22(67) +5 KND KND  
HYP 2 (After three step) m(HYP) 35 22(92) +24 KND KND  
HYP 4 h 20 14~16 (34,51,84) -4~-2 +1~+3 CS  
HYP 3+4 h (TJ) 26 25~26a (45,70,95) js12~ +2~+3 KND KND  
HYP 2+3 (After on step) !?(HYP) 40 61(81) KND KND KND  
HYP 2+3 (After two step) !?(HYP) 50 61(106) KND KND KND  
HYP 2+3 (After three step) !?(HYP) 60 61(131) KND KND KND  
b+3+4 (RDS)   b        
FC+d/b+3+4 (Special)   b        
RDS u/f, f (Special)            
RDS u/f, f, D/F (Special)   s        
RDS 1 m 17 16~18 -5~-3 +4~+6 CS  
RDS 1, 4 m, h (TJ) 17,24 js12~ -6~-3 KND KND Tail spin
RDS 2 h(RDS) 9 12b 0 +6 +6  
RDS 2, 1 h, h 9,8 12 -1 +6 +10  
RDS 2, 1, 4 h, h, m 9,8,15 12 -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)  
RDS 2, 2 h, m 9,12 12b -7~-5 +4~+6 +4~+6  
RDS 2, 2, 1 h, m, mmm 9,12,7,7,7 12s -13~-7 (-18) -2~+4s -2~+4s  
RDS 2, 2, 1, D h, m, mmm, (AOP) 9,12,7,7,7 12 -13~-7 (-18) -2~+4s -2~+4s  
RDS 3 m (TJ) 25 18~19b js9~ -19~-18 KND KND  
RDS 4 m 17 13~15 -18~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)  
RDS 1+2 mm 6,6 16~18, 23~24 -5~-4 +6~+7 +6~+7  
RDS 1+2, 1+2 mm, mm 6,6,6,6 16~18, 23~24s -11~-10 0~+1s 0~+1s  
RDS 3+4 or u+3+4 (Special)   16~18, 23~24        
RDS d+3+4 (Special)   16~18, 23~24        
RDS 1+4 Parry(RDS)   1~   +5    
RDS f+1+2 m(h or m punch parry) 21 23 -8 +3(CS) +5  
RDS f+3+4 (Special)?(RDS)   b        
RDS f+3+4, 3+4 m(RDS) 23 12~13b (25~26) ar1~ -11~-10 Launch (JG?) Launch (JG?)  
RDS b+3+4 (RDS)   b        
RDS d+3 l 10 16 -12 +7s +7s  
RDS d+3, 4 l, h 10,20 16 -5~-4 KND KND Tail spin
RDS d+4 l 19 24~26s cs8~ -26 +5~+7s KND  
RDS d/b or d or d/f+1+2 (RDS)   24~26 8~        
RDS d+1+4 Low parry(RDS)   1~        
RDS d/b or d/f+4 l(!)(RDS) 0 15 +2 +2s +2s  
RDS u or u/f+1 l (TJ), (Special) 22 33~35 js9~23 -7~-5 +12~+14s +12~+14s  
RDS f, F+3 m (TJ)(RDS) 18 16b(17~) js3~15 -5 +6 KND  
RDS f, F+3+4 m (TJ)(, !(Throw)) 25(,20) 39~51 (47~) js10~ -3~+9 KND(Throw) KND(Throw)  
RDS 1+3 or 2+4 h(Throw)(RDS) 35 12   Throw(KND)    
RDS f, F+1+3 or f, F+2+4 (Special) (TJ), h(Throw)(RDS) 35 31a(32~) js1~26   Throw(KND)    
d+1+2 or FC+1+2 RDS d+1+2 (Special) (TC)(AOP)   (cs1)        
AOP 1 m 11 18s -5 +6 +6  
AOP 1, 2 m, h 11,15 18b -6~-5 +7~+8 +7~+8  
AOP 2 m 10 13~14 -11~-10 0~+1 0~+1  
AOP 2, 1 m, m 10,20 13~14 -12~-11 KND KND  
AOP 2, 1, b (Cancel) m(RDS) 10 13~14b -14~-13 -3~-2 -3~-2  
AOP 3 l (TC) 19 25~30s cs1?~ -16~-11 0~+5 KND  
AOP 4 m 14 12~13 -4~-3 +7~+8 +7~+8  
AOP 4~3 l (TC) 25 23~25s (a,d)(23) cs5?~ -33 KND KND  
AOP 1+2 m 24 19 -1 KND CS  
AOP 1+3 or 2+4 (Special) (TC), h(Throw) 35 12(42)   Throw(KND)    
AOP f+4 l (TC), (Special) 10 18~20 cs1~ -7~-5 +4~+6 +4~+6  
AOP f+4, 4 l (TC), l (TC) 10,10 s cs1~ -6~-4 +5~+7 +5~+7  
AOP d+1 l (TC) 13(,25) 19~21s cs1~ -12~-10 -1~+1 TUD(Throw) +19  
AOP d+1+2 m 21 26 cs1~25 -8 Launch(JG?) Launch(JG?)  
AOP u/b or u or u/f+3 m (TJ) 14 15~17 js10~ -17~-15 Launch (JG?) Launch (JG?)  
AOP u/b or u or u/f+3, 1 m (TJ), m (TJ), (Special) 14,22 js1~22 -4~-3 +7~+8s +7~+8s  
AOP u/b or u or u/f+3, 3 m (TJ), h (TJ) 14,25 js1~ -8 KND KND  
AOP u/b or u or u/f+3, 4 m (TJ), m 14,19 js1~12 -14~-12 -3~-1 +22g(KND)  
AOP u or u/f+4 m (TJ) 12 16~26s js8~ -10~0 +1~+11 +1~+11  
AOP u or u/f+4, B m (TJ)(RDS) 12 16~26b js8~ -15~-5 -4~+6 -4~+6  
AOP u or u/f+4, d+1+2 m (TJ), (Special) 12 16~26 js8~ -12~-2 -1~+9 -1~+9  
AOP u or u/f+4, 4 m (TJ), m (TJ) 12,12 s js18~ -12~0 -1~+11 -1~+11  
AOP u/b or u or U/F (Special) (TJ)   js9~        
AOP u/b or u or u/f, n+3 m (TJ) 30 12~16 (28~30) js1~ -23~-19 +6~+10b +6~+10b  
AOP u/b or u or u/f, n+3, d+1+2 m (TJ), (Special) 30 12~16 (28~30) js1~ -10~-8 +19~+21b +19~+21b  
AOP u/b or u or u/f, n+4 m (TJ) 25 8~9 (23~24) js1~ -8~-7 KND KND  
AOP u/b or u or u/f(When landing)4 m (TJ) 25 9~10 (40~41) js1~5 -10~-9 +1~+2 +1~+2  
AOP u/b or u or u/f(When landing)3 l (TC) 19 15~16s (46~47) js1~6 cs7~ -18~-17 KND KND  
AOP d/b or b or d/f or f (Special)   15~16 (46~47) 1~6 7~        
AOP b, b or f, f (Special)   15~16 (46~47) 1~6 7~        
AOP d (Special)   15~16 (46~47) 1~6 7~        
AOP b+3+4 (Special)   b        
AOP f+3+4 (Special)   s        
AOP f+3+4, d+1+2 (Special) (TJ), (Special) (TC)(AOP)