Tekken TR

Türkiye'nin İlk Tekken Hayran Sitesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Angel TTT2 Frame Data

 

 

 

Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
2 h 13 10 0 +9 +9
3 h 22 14 -8 +1 CS
4 h 28 16 -9 KND CS
b+1 h 13 12 -6 +5 +5
b+2 h 28 17 -8 KND KND
b+3 m (TJ) 32 29 -16 KND KND
b+4 m 10 17 -9 -3() -3()
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+2 m 10 15 -11 0 0
f+3 (PHE)   15      
f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
f, F+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
f, F+2 m 27(,4*3) 16(17~) -13 KND CS(Throw)
f, F+3 m (TJ) 14 17(18~) -28 -16 -16
f, F+4 m 27 19~20 (20~) +3~+4 OC +7~+8 OC KND
d/b+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
d+1 m 22 20 RC -9 +7 OC KND
d/b+2 m 20 16 -9 +5 +5
d+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
d/b+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
d+3 l 18 18~19 -12~-11 -1~0 -1~0
d/b+4 l 20 18 -20 +3 +3
d+4 l (TC) 9 12 RC -13 -2 -2
FC+1 Sm (TC) 6 10 RC -5 +6 +6
FC+2 Sm (TC) 10 11 RC -4 +7 +7
FC+3 l (TC) 16 16 RC -17 -3 -3
FC+4 l (TC) 13 12 RC -15 -4 -4
WS+1 m 18 14 -9 +2 +2
WS+2 m 22 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3 h 37 16 -16 KND KND
WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
d/f+1 m 13 15 -3 +5 +5
d/f+2 m 18 15 -7 +4 Launch (JG?)
d/f+3 m 13 16 -9 +2 +2
d/f+4 m 22 15 -9 +4 +27(KND)
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 16 18 -8 +3 +3
u/b or u or u/f+2 h 22 15 -12 +9 +9
u/b or u+3 m (TJ) 33 21 -17 KND KND
u/f+3 m (TJ) 28 28 +3 OC +7 OC KND
u/b+4 m (TJ) 14 15 -12 -1 -1
u+4 m (TJ) 27 20~21 Air -36~-35 Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
SS+1 h 9 10(11~) +1 +8 +8
SS+2 m 33 17(26~) -22 Launch Launch
SS+3 h 22 14(15~) -8 +1 CS
SS+4 h 28 16(17~) -9 KND CS
BT 1 or 2 h 20 8 -8 +3 +3
BT 3 or 4 h 33 10 -8 KND KND
Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 9 10 +1 +8 +8
1, 1 h, h 9,8 10 -1 +8 +8
1, 1, 2 h, h, m 9,8,16 10 -17 KND KND
1, 2 h, h 9,10 10 -1 +7 +7
1, 2, 2 h, h, h 9,10,16 10 -12 +4 +4
2 h 13 10 0 +9 +9
2, 2 h, h 13,24 10 -13 -2 -2
4~3 m (TJ) 27 24~ (25~) -6 +7 OC +7 OC
1+2 h! 54 39~43 KND KND KND
f+2 m 10 15 -11 0 0
f+2, 1 m, m 10,13 15 -11 0 0
f+2, 1, 4 m, m, m (TJ) 10,13,27 15 -20 KND KND
f+4 m 27 19~20 +3~+4 OC +7~+8 OC KND
f+1+2 mm 16,33 17,44 -12 KND KND
f+3+4 mm (TJ) 13,32 27,41 -13 KND KND
d/f+1 m 13 15 -3 +5 +5
d/f+1, 2 m, m 13,13 15 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
d/f+3 m 13 16 -9 +2 +2
d/f+3, 2 m, m 13,10 16 -13 -7 -7
d/f+3, 2, 2 m, m, m (TJ) 13,10,27 16 Air -35 KND KND
d/f+4 m 22 15 -9 +4 +27(KND)
d/f+1+2 m 27 20~21 RC -8~-7 KND KND
d+1 m 22 20 RC -9 +7 OC KND
d+3 l 18 18~19 -12~-11 -1~0 -1~0
d/b+2 m 20 16 -9 +5 +5
d/b+4 l 20 18 -20 +3 +3
d/b+4, 3 l, h 20,31 18 -8 KND KND
d/b+1+2 mm 13,13 15,24 -12 +5 +5
d/b+1+2, b+1+2 mm, (Special) 13,13 15,24 (-24) (-13) (-13)
b+1 h 13 12 -6 +5 +5
b+1, 1+2 h, m 13,27 12 -15 KND KND
b+2 h 28 17 -8 KND KND
b+3 m (TJ) 32 29 -16 KND KND
b+4 m 10 17 -9 -3() -3()
b+4, 1 m, m 10,27 17 -14 Launch (JG?)(Launch) Launch (JG?)
b+1+2, n (Cancel) (Special)   17      
b*1+2 (Short) m 20 15(25~) -4 +9 +9
b*1+2 (Long) m 33 13(46~) 0 +7 +7
b*1+2 (Very long) m 56 11(61~) +7 KND KND
b+1+4 ! 40 43~44 Air Launch Launch Launch
B+1+4 ! 67 63 Air Launch Launch Launch
u+4 m (TJ) 27 20~21 Air -36~-35 Launch (JG?) Launch (JG?)
u+4, U m (TJ), (Special) (TJ)(FLY) 27 20~21 Air -23~-22 (-71~-70) Launch (JG?) Launch (JG?)
u/f+3 m (TJ) 28 28 +3 OC +7 OC KND
u/f+4 m (TJ) 21 25 -12 -1 -1
u/f+4, 4 m (TJ), l 21,16 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4 m (TJ), l, l 21,16,13 25 -18 KND KND
u/f+4, 4, 4, 4 m (TJ), l, l, m 21,16,13,27 25 -17 KND KND
u/b or u or u/f+1+2 (Sky)! 29 20~32 KND KND KND
f, F+2 m 27(,4*3) 16(17~) -13 KND CS(Throw)
f, F+3 m (TJ) 14 17(18~) -28 -16 -16
f, F+3, 4 m (TJ), m 14,27 17(18~) -15 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m (TJ) 40 22~23 (25~) +9~+10 GB KND KND
WS+1 m 18 14 -9 +2 +2
WS+1, 4 m, h 18,27 14 -7 KND KND
WS+2 m 22 16 -13 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+4 m 17 11~12 -3~-2 +8~+9 +8~+9
WS+4, 4 m, m 17,21 11~12 -15~-14 -4~-3 OC -4~-3 OC
SS+2 m 33 17(26~) -22 Launch Launch
SS+2 U(When hit ) m, (throw) 30(,21,20) 17(26~)   KND  
Grounded face up3+4 (Special) (TJ)(FLY)   Air      
Opponent Down d+1+2 l(On grounded opponent) 25 24~26 -16~-14 KND KND
3+4 or From certain moves (to FLY) (Special) (TJ)(FLY)   Air      
FLY 1 h (TJ) 32 18(58~) 0 KND KND
FLY 2 h! (TJ)(, (throw)) 27(,30) 36 Air(76~)   KND  
FLY 3 m (TJ) 40 15~21 (55~) -15~-9 KND KND
FLY 1+2 ! 67 60 Air KND KND KND
FLY f+1+2 ! 67 103 Air KND KND KND
f+3 (PHE)   103      
PHE 1 m 27 17(32~) -8 +5 CS
PHE 2 m 20 16(31~) -8 +3 +3
PHE 2, 1 m, m 20,33 16(31~) -13 KND KND
PHE 3 l 22 23 RC(38~) -16 +3 KND
PHE 4 h 43 18(33~) +5 KND KND
PHE 1+2 h(Throw) 40 12(27~)   Throw(KND)  
f, n, d, D/F (Special)   RC      
f, n, d, d/f+1 m 33 23(26~) -15 Launch Launch
f, n, d, d/f+1, U/F m, (throw) 33,10 23(26~) -15 KND KND
f, n, d, d/f+1, 3 m, m 33,20 23(26~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+1, 4 m, l (TC) 33,16 23(26~) -20 KND KND
f, n, d, D/F+2 h 31 11(15~) -10 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+2 h 31 11(14~) +5 Launch (JG?) Launch (JG?)
f, n, d, d/f+3 m 33 18(21~) -14 KND KND
f, n, d, d/f+4 l 20 16(19~) -26 -3 OC (KND) KND
f, n, d, d/f+4, 3 l, m 20,27 16(19~) -18 KND KND
f, n, d, d/f+4, 4 l, l 20,16 16(19~) -23 KND KND